Transitie van de accountancy branche

De accountancy markt is aan het veranderen. Al jaren wordt er gesproken over de transitie van administreren en jaarrekeningen maken naar adviseren en het leveren van toegevoegde waarde. Inmiddels geldt voor velen dat de noodzaak wordt gevoeld en dat er geen ontkomen meer aan is.

In onze ogen zullen de kantoren die de administratieve processen verdergaand automatiseren en de slag weten te maken naar continue monitoren en proactief acteren en adviseren de winnaars van de toekomst zullen zijn. Waarschijnlijk gaat dit proces tevens hand in hand met schaalvergroting.

Wat is nodig voor de transitie?

Automatiseren en het beschikbaar hebben van de data is hierbij cruciaal. Op automatiseringsgebied zijn veelal al de nodige stappen gezet met o.a. de scan en herken opties. De UBL facturatie techniek zal het automatische proces nog verder versnellen. Dat geldt ook voor het automatiseren van het samenstellen van de jaarrekening. Hiervoor is het wel cruciaal dat de output van de processen continue gemonitord worden.

Met de data ontsluiten is hierin nog een wereld te winnen. Om continue te monitoren en proactief te kunnen rapporteren dient er aan 2 voorwaarden te worden voldaan:

  1. De data dient continue beschikbaar te zijn in toegankelijke rapporten;
  2. Er moeten rapporten zijn op basis waarvan proactief gehandeld kan worden.  

Data is the key

Bovenstaand gaat in de kern over het continue beschikbaar hebben van actuele data en rapportages t.b.v. advisering en controle van de processen. D.w.z. rapportage over de (interne) klantadministraties. Inzicht in de actuele stand van balans, W&V en open posten, aangevuld met inzichten over afwijkingen in de data om proactief op te kunnen acteren.

Intern rapporteren versus extern rapporteren

Intern de data van de klantadministraties beschikbaar hebben is cruciaal bij het realiseren van de transitie van de accountant. Hoewel ook meer en meer de vraag bij de eindklant ontstaat om uitgebreidere rapportages beschikbaar te hebben en eventueel data uit meerdere bronnen gaan combineren, gaat de veranderende rol hier in mindere mate over en is in principe niet hetzelfde vraagstuk. De benodigde data is wel hetzelfde, echter extern zal het waarschijnlijk over een beperkte groep van de veelal grotere klanten gaan.

En nu?

Voel je de urgentie en wil je weten wat er mogelijk is? BI Partners helpt accountants bij het geautomatiseerd beschikbaar krijgen van de data. Dit doen we met het geautomatiseerd ontsluiten van data van tientallen tot honderden administraties, aangevuld met een aantal standaard rapportages. Dit zijn niet alleen standaard rapporten met Balans, W&V en open posten, maar ook allerhande proces checks ten behoeve van het samenstel proces. Wil je hier meer informatie over? Lees dan verder op www.bipartners.nl.