BIP AFASconnect

In een handomdraai toegang tot uw gegevens uit AFAS online met BIP AFASconnect. Met een abonnement op BIP AFASconnect heeft u toegang tot uw data voor rapportage doeleinden. Data exporteren uit AFAS Online om rapporten te maken is verleden tijd. U kunt uw b.i. software nu rechtstreeks koppelen aan uw eigen data in AFAS.

 

Koppel uw rapportage software aan AFAS online.

BI Partners heeft een koppeling ontwikkeld waarmee getconnectoren in AFAS benaderd kunnen worden.
U beheert de getconnectoren in AFAS Online en roept deze aan vanuit Excel, Power BI, QlikSense, QlikView, Tableau of een DataWarehouse oplossing. De data die wordt ontsloten is afhankelijk van de rechten die in AFAS zijn ingesteld op de gebruiker die gekoppeld is aan BIP AFASconnect.

 

BIP AfasConnect komt in 3 smaken:

BIP AFASconnect – Web

Middels webservices worden met een url in AFAS de getconnectoren aangeroepen. De data in de getconnectoren wordt hiermee één op één ingeladen. In de b.i. tool moet geregeld worden hoe vaak de getconnectoren worden aangeroepen. AfasConnect – Web is te zien als een gateway voor het doorgeven van het informatieverzoek en teruggeven van de data. De data wordt tussentijds niet opgeslagen op deze middleware oplossing.

BIP AFASconnect – Airflow

Met deze methode worden de getconnectoren aangeroepen en weggeschreven in een Azure MS SQL omgeving. Aan de tabellen wordt een uitgebreide kalender toegevoegd en datatransformaties kunnen worden toegevoegd. Formats van velden kunnen worden aangepast, velden gecombineerd en berekeningen kunnen worden uitgevoerd. Hiermee kunnen ook berekende velden worden aangeboden aan de dashboard beheerders/gebruikers. Met de gebruikte ETL tool wordt ook bepaald hoe frequent de data wordt ververst.

BIP AFASconnect – Live

Met de Live toepassing worden naast de mogelijkheden van de ‘Airflow’ methode, incrementeel laden toegepast op de mutatieregels. Door dit te combineren met oplossingen als ‘Direct query’ in Power Bi zijn mutaties binnen enkele minuten zichtbaar in het dashboard.

 

Koppeling inclusief dashboards

BI Partners levert tevens dashboard oplossingen i.c.m. BIP AFASconnect. Dit zijn standaard en/of maatwerk oplossingen. De dashboards worden volledig afgestemd op uw bedrijfseigen KPI’s / stuurinformatie. We kunnen desgewenst volledig maatwerk leveren, indien gewenst zelfs als dashboard narrowcasting oplossing in uw bedrijfsruimtes.

 

Voorgedefinieerde getconnectoren en tabellen

Voor uw dashboards zijn standaard getconnectoren en tabellen ontwikkeld voor het realiseren van HRM, financiële en projecten dashboards. Desgewenst kunt u hier gebruik van maken.

 

Prijzen

AfasConnect is of onderdeel van onze dashboarding diensten, of u kunt er gebruik van maken in een abonnementsmodel.

 

Interesse?

Heeft u interesse in AFASconnect? Neemt u dan contact met ons op!