Data as a Service

Uw eigen data geautomatiseerd beschikbaar krijgen in een Azure SQL database of datawarehouse.  Dat is in de kern ‘Data as a Service’.

De data kan waar nodig verrijkt worden, en/of samengevoegd met data uit andere bronnen.  Data as a service wordt aangeboden in abonnementsvorm, waarbij gekozen kan worden tussen verschillende frequenties van verversen; dagelijks, per uur, of live.

Data as a Service voor MKB

Met het Data as a Service MKB abonnement wordt data uit uw bronsysteem ontsloten en beschikbaar gesteld in een Azure SQL database. Dit is standaard financiële data en kan aangevuld worden met data over sales, projecten en uren.

Uw data wordt op regelniveau ontsloten. De prijsstelling is afhankelijk van aantal administraties en aantal mutatieregels.

Uw b.i. software (bijvoorbeeld Power BI) koppelt naadloos met de database, waarmee het hele proces van de dataontsluiting en verversing geautomatiseerd wordt. Niet meer handmatig exports maken en inlezen in excel. Maar inzetten op Power BI rapportage met geautomatiseerde gegevensverversing. Dit bespaart tijd en zal de kwaliteit van de rapportages ten goede komen.

Binnen onze Data as a Service dienst worden de data al hapklaar aangeboden. Hiermee kan de gevorderde Power BI gebruiker meteen mee aan de slag. Heeft u toch nog hulp nodig bij de ontwikkeling van rapportages / dashboards, dan kunnen we hier uiteraard in ondersteunen.

Data as a Service voor Accountancy

Met het Data as a Service Accountancy abonnement krijgt de accountant de beschikking over data en informatie uit de administratie omgeving. Dit kan voor honderden administraties tegelijk :

 1. DaaS Accountancy voor Eigen Organiatie
 2. DaaS Accountancy voor Klant Rapportage
  • Financiële mutaties t.b.v. rapportages voor advies werkzaamheden;
  • Financiële mutaties t.b.v. rapportages voor de klanten. Mogelijk in combinatie met data uit andere bronnen.
 3. DaaS Accountancy Procescontrole
  • Vooraf gedefinieerde ‘procescontrole views’ t.b.v. monitoring van de kwaliteit en voortgang van de werkprocessen. Deze ‘procescontrole’ is ontwikkeld in samenwerking met enkele accountants.

Met de Data as a Service Accoutancy Procescontrole wordt op een day to day basis inzicht gegeven in de verwerking van de klantprocessen.
Data as a service voor accountants is beschikbaar op de volgende systemen: Twinfield, Exact, AFAS. Gebruikt u een anders systeem? Neem dan contact op om te informeren naar de mogelijkheden.

Lees meer over Data as a Service voor Accountancy

Data as a Service – HRM

Met het ‘Data as a Service – HRM’ abonnement krijgt onze opdrachtgever volledig inzicht in historische en toekomstige HRM ontwikkelingen. De data uit de tabellen van uw HRM systeem wordt zo gecombineerd, dat u per dag eenvoudig kunt rapporteren over diverse assen:

 • Formatie :
  • FTE en headcount per medewerker / werkgever / afdeling / team / functie / leidinggevende
  • Verloop (in dienst, uit dienst, FTE wijziging, inter- en intracompany) per medewerker / werkgever / afdeling / team / functie / leidinggevende
 • Verzuim: (Ziekte-)verzuim per medewerker / werkgever / afdeling / team / functie / leidinggevende
 • Verlof : verlofstanden en -verbruik per medewerker / werkgever / afdeling / team / functie / leidinggevende

Niet alleen inzicht in de huidige stand, maar vooral ook eenvoudig weergeven van historische trends, alsmede rapporten op aflopende contracten, etc. Op elke gewenste dag is een volledige dwarsdoorsnede weer te geven. Uiteraard is de data voor rapportage doeleinden te combineren met data over bijvoorbeeld formatieplanning en begroting.

Data as a Service HRM is beschikbaar op o.a. AFAS Profit en HR2Day: Benieuwd naar de mogelijkheden op uw HR systeem? Neem dan contact op om te informeren naar de mogelijkheden.