Tegenwoordig slaan we alle mogelijke data op: personeelsgegevens, klantgegevens en bedrijfsgegevens. We werken met verschillende databronnen. Hierin wordt de data uit administratiesystemen opgeslagen. Als de data alleen binnen uw bedrijf gebruikt wordt, kunt u overzien wie er bij de data kan, maar bij inschakeling van een derde partij verandert de situatie. Bij externe dataopslag is het van belang dat de opslag en ontsluiting van de gegevens goed beveiligd is. Maar hoe garanderen wij de dataveiligheid als u ons inschakelt voor business intelligence doeleinden? 

Daarom is uw dataveiligheid voor ons belangrijk!

Als u de hosting van uw business intelligence dashboards aan ons uitbesteedt, wilt u zich geen zorgen maken over de veiligheid van uw gegevens. Niet alleen is het beveiligen van data verplicht bij wet, ook staat de privacy van u en uw klanten bij ons hoog op de lijst. Vertrouwelijke gegevens als bedrijfs- en klantgegevens, die mogelijk ook concurrentiegevoelig zijn, zijn bij ons in goede handen.

Wat staat er in de WBP?

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is het verplicht om veilig om te gaan met data. Een aantal van de wetten uit de WBP is als volgt van toepassing op data en dashboarding:

  • Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt.
  • Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. En vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.
  • Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene genoemd), moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.
  • De gegevensverwerking moeten op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.

Sinds 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht om een datalek te melden. Een datalek ontstaat als gevoelige data gestolen of verloren wordt. Zelfs een verloren USB-stick kan al zorgen voor een datalek.


dataveiligheid in uw business intelligence dashboard

Hoe zorgen wij voor uw dataveiligheid?

Onze dashboards worden gebouwd met QlikView en Qlik Sense. Deze applicaties koppelen wij aan uw bronsysteem. Al onze koppelingen beveiligen wij met moderne beveiligingstechnieken zoals encryptie en geavanceerde authenticatie. Zodra de data achter onze firewall is gekomen, komt het terecht in ons eigen netwerk. Als de data is opgehaald wordt deze door ons connectorsysteem omgevormd en direct verplaatst naar de QlikView en Qlik Sense omgeving. De SaaS-servers zijn allemaal gevirtualiseerd bij TransIP, binnen ons eigen netwerk. Gebruikers krijgen alleen toegang tot de bi-oplossingen via een beveiligde verbinding (HTTPS). Onze omgeving wordt constant gemonitord en er wordt continu proactief onderhoud uitgevoerd. Op deze manier garanderen we uw dataveiligheid.

Hebt u nog vragen over dit uw dataveiligheid, neem dan contact op!