Embedded analytics

Embedded analytics is het insluiten van dashboards in websites. Wij maken dit mogelijk door Power BI te combineren met web technologie. Layout van de dashboards en de web omgeving zijn geheel aan te passen aan de stijl en layout van uw organisatie.

In websites ingesloten dashboards kunnen beschikbaar worden gesteld aan interne en externe gebruikers. Voor de interne gebruikers (o.a. werknemers en bestuursleden) hebben we het dan over het beschikbaar stellen van dashboards in een intranet, in SharePoint of in Microsoft Teams. Voor externe partijen geldt veelal dat klanten en leveranciers toegang moeten krijgen tot een portal waar ze kunnen inloggen om toegang te krijgen tot voor hun relevante informatie.

De dashboards kunnen dus opgenomen worden in een portal waar de gebruiker voor moet inloggen. De rapportages achter de inlog zijn vervolgens geautoriseerd voor de gebruiker.

Laat BI Partners mij bellen

BIP Embedded versus Power BI Embedded

Power BI Embedded is een dienst van Microsoft waarmee dashboard functionaliteit aan grote groepen beschikbaar kan worden gesteld, waarbij de dashboards zijn ingesloten in een webpagina. Dit kan achter een login, waarbij de gebruiker alleen de voor zijn/haar bedoelde informatie te zien krijgt. Wanneer u Power BI Embedded voor Azure gebruikt, is het met de API-set eenvoudig om analyses op te nemen in uw web omgeving. Power BI Embedded begint bij € 620,- per maand. Voor de gebruiker zelf zijn daarmee echter geen PBI licenties nodig.

BI Partners biedt de mogelijkheid om mee te liften op de Embedded licenties van BI Partners, waarbij de portal gebruik voor ca € 2,- per maand gebruik kan maken van de rapportages in de Embedded portal.

Wij werken onder andere voor

Neem contact op met BI Partners