Koppeling met Exact Online

Data handmatig exporteren uit EXACT Online om rapporten te maken is verleden tijd. U kunt uw b.i. software nu rechtstreeks koppelen aan uw eigen data uit EXACT.

Data as a Service

Onze oplossingen helpen u met het inzetten van b.i. self service. Benieuwd hoe? Check out deze video: link. BI Partners kan u ondersteunen en ontzorgen bij het inrichten van uw b.i. landschap.

Onze oplossingen helpen u met het inzetten van b.i. self service. Benieuwd hoe? Check out de video. BI Partners kan u ondersteunen en ontzorgen bij het inrichten van uw b.i. landschap.

Exact Data as a Service

  • verversingsfrequentie dimensie tabellen 1 x per dag
  • verversingsfrequentie transacties 1x per uur

Live toepassing

Met deze methode worden de connectoren aangeroepen en weggeschreven in een Azure MS SQL omgeving. Aan de tabellen wordt een uitgebreide kalender toegevoegd en datatransformaties worden toegevoegd. Formats van velden kunnen worden aangepast, velden gecombineerd en berekeningen kunnen worden uitgevoerd. De data wordt op mutatieregel niveau beschikbaar gesteld.

In Power BI en /of QlikSense stellen we uw dataset beschikbaar met daaraan toegevoegd voorgedefinieerde berekeningen. Hiermee stellen we u in staat b.i. self service binnen uw organisatie te introduceren. Uiteraard kunnen we hier bij ondersteunen.

Met de Live toepassing zijn de cijfers de hele dag up to date. Fijn als u moet rapporteren en net last minute wijzigingen heeft doorgevoerd. Of als u interesse heeft in onze dienst ‘dashboard narrowcasting‘

Prijzen

Data as a Service is beschikbaar in een abonnementsmodel

Interesse?

Heeft u interesse in ExactConnect van BI Partners? Neemt u dan contact met ons op!

 

Wij werken onder andere voor

Neem contact op met BI Partners