BI Partners introduceert BIP Connect om uw bronsysteem te koppelen aan bijvoorbeeld Power BI, QlikSense, Tableau of Excel. Afhankelijk van uw wensen zijn er verschillende oplossingen beschikbaar voor AFAS, Exact en Twinfield.

BIP connect – Web

Middels webservices worden met een url in AFAS de getconnectoren aangeroepen. De data in de getconnectoren wordt hiermee één op één ingeladen. In de b.i. tool moet geregeld worden hoe vaak de getconnectoren worden aangeroepen. AfasConnect – Web is te zien als een gateway voor het doorgeven van het informatieverzoek en teruggeven van de data. De data wordt tussentijds niet opgeslagen op deze middleware oplossing.

BIP connect – Airflow

Met deze methode worden de getconnectoren aangeroepen en weggeschreven in een Azure MS SQL omgeving. Aan de tabellen wordt een uitgebreide kalender toegevoegd en datatransformaties kunnen worden toegevoegd. Formats van velden kunnen worden aangepast, velden gecombineerd en berekeningen kunnen worden uitgevoerd. Hiermee kunnen ook berekende velden worden aangeboden aan de dashboard beheerders/gebruikers. Met de gebruikte ETL tool wordt ook bepaald hoe frequent de data wordt ververst.

BIP connect – Live

Met de Live toepassing worden naast de mogelijkheden van de ‘Airflow’ methode, incrementeel laden toegepast op de mutatieregels. Door dit te combineren met oplossingen als ‘Direct query’ in Power Bi zijn mutaties binnen enkele minuten zichtbaar in het dashboard.