De tijd is voorbij dat we op gevoel en aannames opereren. Bedrijfsgegevens zijn meetbaar en accountable, via real-time analytics. Deze toename van meetbaarheid heeft alles te maken met het richting willen en kunnen geven aan steeds sneller te nemen beslissingen. We kunnen niet meer wachten tot het volgende onderzoek ons bereikt. Tegenwoordig willen we inzichten dagelijks op het dashboard hebben.

Wat is real-time analytics?

Real-time analytics is de mogelijkheid tot het gebruiken van data, zodra de data het systeem binnen komen. Real-time verwijst naar het gevoel van de gebruiker dat hij/zij direct, of bijna direct toegang heeft tot de data.

Natuurlijk zit er altijd een klein tijdsverschil tussen het moment van een gebeurtenis en het moment van de analyse (latency). Er worden drie types vertragingen beschreven:

  • Data latency: de benodigde tijd om data te verzamelen en op te slaan
  • Analyse latency: de tijd die nodig is om de data te analyseren en om te zetten naar informatie
  • Actie latency: de benodigde tijd om actie te ondernemen

Wat is het verschil tussen real-time analytics en traditionele business intelligence?

Traditionele business intelligence probeert data latency zo klein mogelijk te maken. Real-time analytics probeert de vertraging bij alle drie de factoren tot nul te reduceren, waardoor de vertraging tussen moment één en het moment tot beslissing zo klein mogelijk gemaakt is.

De architectuur van real-time business intelligence

De architectuur van real-time business intelligence technologie is event driven en analyseert de data zonder dat deze ingeladen hoeven te worden. Deze in-memory techniek heeft het voordeel dat de vertraging terug gebracht kan worden tot bijna nul, doordat de data niet omgevormd en ingeladen hoeft te worden.

Een van de nieuwste, alternatieve innovaties is MSSO Technology (Multiple Source Simple Output). Deze technologie heeft geen data warehouse nodig, maar heeft direct toegang tot live data uit de databron. Hierdoor zorgt het voor bijna geen vertraging.

Een andere mogelijkheid is process-aware analytics. Deze technologie monitort alle processen en vergelijkt deze met historische data en worden weergegeven in trends. Gevorderde implementaties zorgen voor het opmerken, notificeren en het geven van feedback aan de systemen.

Tips om uw dashboard in te richten met real-time analytics

  1. Maak operationele beslissingen real-time

Operationele beslissingen zijn meestal gestructureerd en worden vaak herhaald, maar kosten veel tijd. Door operationele beslissingen real-time te maken, wordt er gereageerd op de gebeurtenis van dat moment en niet op een gebeurtenis van een dag, week of maand geleden.  Om operationele beslissingen real-time te maken is het soms nodig te investeren in nieuwe software tools, nieuwe soorten data en nieuwe business proces designs.

   2. Controleer en analyseer de resultaten van real-time beslissingen en pas regels en analyses regelmatig aan

De meeste beslissingen worden regelmatig gemaakt. Het is belangrijk deze resultaten te controleren, om na te gaan of alle modellen goed werken, zodat deze eventueel aangepast kunnen worden en er de juiste beslissingen gemaakt blijven worden.

   3. Gebruik menselijk inzicht voor bijsturing

Systeemlogica kan gebruikt worden om andere systemen te controleren. Om systeemfouten te voorkomen kunnen mensen periodiek de systemen monitoren.

   4. Gebruik intelligente systemen die situatie analyses kunnen doen

Gebruik een intelligent systeem, dat de hele dag analyseert en een seintje geeft als er een kans of bedreiging ontstaat die extra aandacht nodig heeft. Deze notificatie wordt gegeven via bijvoorbeeld email of een pop-up. Op deze manier kan er real-time actie ondernomen worden.

   5. Zorg voor persoonlijke dashboards, maar leg duidelijke datadefinities vast

Personen met verschillende functies, hebben inzicht in verschillende onderdelen van de bedrijfsgegevens. Juist daarom is het belangrijk dat iedereen binnen de organisatie hetzelfde omgaat met data en dezelfde betekenissen begrijpt. Dit kan vastgelegd worden in definities.

   6. Maak ‘Decision Management’ vergelijkbaar met Data Management en Business Proces Management

Decision Management is het ontwerpen en bouwen van systemen die beslissingen maken. Decision betekent hierbij het overgaan tot actie. Decision Management moet aansluiten bij business proces management, zodat de productiedata het Decision Management beïnvloedt.

Bronnen:

Meer lezen over business intelligence of real-time analytics? Kijk eens naar onze andere blogs