Koppeling met Twinfield

Voor het Twinfield platform heeft BI Partners diverse diensten ontwikkeld voor het ontsluiten van de data. Afhankelijk van grootte van de omgeving, de complexiteit van de data en de vraagstelling en de vaardigheden binnen de eigen organisatie is de ene oplossing meer geschikt dan de andere.

 

1. BIP TwinfieldConnect

In een handomdraai toegang tot uw gegevens uit Twinfield online met BIP TwinfieldConnect. Met een abonnement op BIP TwinfieldConnect heeft u toegang tot uw data voor rapportage doeleinden. U hoeft niet meer handmatig data te exporteren uit Twinfield om vervolgens losse rapporten te maken. U kunt uw rapporten nu rechtstreeks koppelen aan uw eigen data in Twinfield en uw data verversing automatiseren.

U roept BIP TwinfieldConnect aan vanuit Excel, Power BI, QlikSense, QlikView, Tableau of een DataWarehouse oplossing. De data die wordt ontsloten is afhankelijk van de rechten die in Twinfield zijn ingesteld op de gekoppelde gebruiker in Twinfield.

Op basis van een basis url kunt u diverse connectoren in Twinfield aanroepen. om van deze oplossing gebruik te maken heeft u technische kennis en inzicht nodig. U zult zelf voor elkaar moeten krijgen dat u zo min mogelijk data uit Twinfield aanroept. Gebruik is op basis van fair use policy. De dienst is te beveiligen dat de data alleen van bepaalde ip adressen aangeroepen kan worden.

 

2. Power BI gegevensset met datamodel, berekeningen en gegevensverversing voor b.i. self service

Voor kleine organisaties met slechts enkele administraties is het mogelijk om een beheerde Power BI gegevensset beschikbaar te krijgen. Aan de gegevensset is de intelligentie toegevoegd. De data is verbonden met het datamodel, er zijn standaard berekeningen aan toegevoegd en de data wordt elke dag ververst. op basis van deze gegevensset kunnen rapportages eenvoudig gekoppeld worden. De rapporten kan BI Partners voor u verzorgen, u kunt ze zelf maken, of we maken er een co-creatie van.

 

3. Data as a Service: Getransformeerde (live) data beschikbaar stellen in een Azure SQL database

Deze dienst is geschikt als u data uit meerdere systemen bij elkaar wilt brengen, als data moet worden samengevoegd en getransformeerd, en/of als de data via verschillende laadschema’s bij elkaar moet worden gebracht. De b.i software is eenvoudig aan de Azure SQL database te verbinden. Deze vorm van gegevens verwerking wordt aangeboden in een Data as a Service abonnement. Voor de accountancy branche is een apart aanbod ontwikkeld, inclusief procescontrole over de uitgevoerde werkzaamheden.

Interesse?

Heeft u interesse in één van onze diensten om data uit Twinfield te ontsluiten? Neemt u dan contact met ons op!