TwinfieldConnect – koppeling met Twinfield

Voor het Twinfield platform heeft BI Partners diverse diensten ontwikkeld voor het ontsluiten van de data.

Data as a Service

Getransformeerde (live) data beschikbaar stellen in een Azure SQL database

  • verversingsfrequentie 1 x per dag
  • verversingsfrequentie 1x per uur
  • verversingsfrequentie Live (1 sec – 5 minuten)

Met deze methode worden de connectoren aangeroepen en weggeschreven in een Azure MS SQL omgeving. Aan de tabellen wordt een uitgebreide kalender toegevoegd en datatransformaties worden toegevoegd. Formats van velden kunnen worden aangepast, velden gecombineerd en berekeningen kunnen worden uitgevoerd. De data wordt op mutatieregel niveau beschikbaar gesteld.

Power BI en /of QlikSense

In Power BI en /of QlikSense stellen we uw dataset beschikbaar met daaraan toegevoegd voorgedefinieerde berekeningen. Hiermee stellen we u in staat b.i. self service binnen uw organisatie te introduceren. Uiteraard kunnen we hier bij ondersteunen.

Met de Live toepassing zijn de cijfers de hele dag up to date. Fijn als u moet rapporteren en net last minute wijzigingen heeft doorgevoerd. Of als u interesse heeft in onze dienst ‘dashboard narrowcasting

Interesse?

Heeft u interesse in één van onze diensten om data uit Twinfield te ontsluiten? Neemt u dan contactmet ons op!

Laat BI Partners mij bellen

Wij werken onder andere voor

Neem contact op met BI Partners