Koppeling met Twinfield

Voor het Twinfield platform heeft BI Partners diverse diensten ontwikkeld voor het ontsluiten van de data.

Data as a Service

Getransformeerde (live) data beschikbaar stellen in een Azure SQL database

  • verversingsfrequentie 1 x per dag
  • verversingsfrequentie 1x per uur
  • verversingsfrequentie Live (1 sec – 5 minuten)

Met deze methode worden de connectoren aangeroepen en weggeschreven in een Azure MS SQL omgeving. Aan de tabellen wordt een uitgebreide kalender toegevoegd en datatransformaties worden toegevoegd. Formats van velden kunnen worden aangepast, velden gecombineerd en berekeningen kunnen worden uitgevoerd. De data wordt op mutatieregel niveau beschikbaar gesteld.

Power BI en /of QlikSense

In Power BI en /of QlikSense stellen we uw dataset beschikbaar met daaraan toegevoegd voorgedefinieerde berekeningen. Hiermee stellen we u in staat b.i. self service binnen uw organisatie te introduceren. Uiteraard kunnen we hier bij ondersteunen.

Met de Live toepassing zijn de cijfers de hele dag up to date. Fijn als u moet rapporteren en net last minute wijzigingen heeft doorgevoerd. Of als u interesse heeft in onze dienst ‘dashboard narrowcasting

Interesse?

Heeft u interesse in één van onze diensten om data uit Twinfield te ontsluiten? Neemt u dan contactmet ons op!

Ontdek met ons de waarde van uw data

Onze analyses zijn specifiek afgestemd op uw situatie, wensen en behoefte.

Data as a Service voor MKB

Met het Data as a Service MKB abonnement wordt data uit uw bronsysteem ontsloten en beschikbaar gesteld in een Azure SQL database. Dit is standaard financiële data en kan aangevuld worden met data over andere gebieden als sales, projecten, logistiek, HRM, etc.

Tarieven

Uw data wordt op regelniveau ontsloten. De prijsstelling is afhankelijk van aantal administraties en aantal mutatieregels.

Uw b.i. software (bijvoorbeeld Power BI) koppelt naadloos met deze database, waarmee het hele proces van de dataontsluiting en verversing geautomatiseerd wordt. Niet meer handmatig exports maken en inlezen in excel. Maar inzetten op Power BI rapportage met geautomatiseerde gegevensverversing. Dit bespaart tijd en zal de kwaliteit van de rapportages ten goede komen.

}

Snel aan de slag

Binnen onze Data as a Service dienst worden de data al hapklaar aangeboden. Hiermee kan de gevorderde Power BI gebruiker meteen mee aan de slag. Heeft u toch nog hulp nodig bij de ontwikkeling van rapportages / dashboards, dan kunnen we hier uiteraard in ondersteunen.

Laat BI Partners mij bellen

Wij werken onder andere voor

Neem contact op met BI Partners