Onze dashboard-oplossingen zijn operationeel bij bedrijven van klein tot groot: van 10 tot 3.500 medewerkers; met balansen van enkele duizenden tot miljarden euro’s.
Ons uitgebreide ERP Management Dashboard ontsluit gegevens over financiën, projecten, uren, HRM en verkoop.
BI Partners ondersteunt ook bij vertaling van strategie naar prestatie indicatoren en streeft naar dashboard oplossingen voor risicobeheersing en ondersteuning bij het continue verbeterproces.

Zomeractie

3 weken lang uw eigen dashboard, gekoppeld aan uw financiële administratie !

 

Proof of concept

 • Ons financieel dashboard gekoppeld aan uw eigen financiële systeem
 • Drie weken lang volledig inzicht in uw eigen financiële data
 • Test 3 weken lang met state of the art BI-software
 • Een presentatie bij u op locatie met uitleg over de uitgebreide BI mogelijkheden.

Standaard prijs : € 400,-

Ja, ik maak gebruik van de zomeractie!

 

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan realiseren we de POC voor € 400,-. Heeft u afwijkende wensen? Dan maken we een POC op maat.

Financieel dashboard

Tijdens de POC wordt het financieel dashboard uit het ERP Management Dashboard gekoppeld. Het financieel dashboard kent 8 submodules:

  • Financieel dashboard (highlights)
  • Balans met KPI’s
  • Winst & Verlies rekening met KPI’s
  • Opbrengsten
  • Kosten
  • Debiteurensaldo
  • Crediteurensaldo
  • Analyse: Zelf doorsnedes van data maken

Indien onderdelen niet in gebruik zijn binnen uw financiële administratie, dan zullen we deze onderdelen deactiveren.

Bekijk hier meer informatie over het Financieel Dashboard: OnDemand & All-In

 

Vacatures bij BI Partners pand in lochem

 

 

 

 

Voorwaarden / scope

 • We streven naar operationeel binnen 1 week na opdracht;
 • U krijgt 3 weken lang toegang tot het dashboard vanaf het moment van aansluiten;
 • BI Partners verzorgt een presentatie bij u op locatie over uw dashboard en de BI tools.
 • Aanbieding geldt tot 31 augustus 2017;
 • Er wordt gekoppeld aan 1 financiële omgeving. Dit kunnen meerdere administraties zijn. Eventuele filters kunnen toegepast worden.
 • BI Partners moet toegang krijgen tot de financiële omgeving. Wat hiervoor nodig is, is afhankelijk van uw financiële systeem.
 • Binnen de POC worden standaard 3 jaren (huidig jaar en 2 jaar terug) en max 3 administraties getoond. BIP heeft het recht de hoeveelheid data (jaren en administraties) bij grote omgevingen terug te brengen.
 • Uw financiële systeem moet ondersteunen dat er via API of webservice gekoppeld kan worden. Bij de meeste financiële pakketten is dit het geval. Twijfelt u? Wij informeren u graag.
 • Het financiële dashboard bestaat uit 8 submodules. Indien gegevens ontbreken in uw administratie, dan zullen de bijbehorende dashboard schermen worden gedeactiveerd.
 • Groeperingen van Balans en Winst & Verlies rekening vindt plaats op basis van grootboek of standaard groeperingscodes. In overleg kan hier van afgeweken worden.
 • Mogelijk vereist uw systeem dat er een gebruiker wordt aangemaakt om de data te kunnen aanroepen.
 • BI Partners behoud zich het recht voor de opdracht te weigeren.

 

 

Buiten scope, maar wel mogelijk

Van zichzelf is het financiële dashboard al een uitgebreide standaard. Mocht u aanvullende wensen hebben, dan kunnen we hier hoogstwaarschijnlijk invulling aan geven::

 • Uw inrichting met vrije velden kan probleemloos worden toegevoegd;
 • Informatie uit andere bronnen kan worden gekoppeld en toegevoegd;
 • Maatwerk met bedrijfseigen wensen is uiteraard mogelijk.
 • Begeleiden van- en advies over de vertaling van strategie naar doelstellingen en vaststellen KPI’s