AFAS heeft een bi-tool geïntegreerd in haar administratiesoftware op basis van Qlik Sense. Met deze tool wordt uw vastgelegde data weergegeven in gestandaardiseerde voor-gedefinieerde dashboard schermen. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw bedrijf, zijn deze gestandaardiseerde dashboards wel of niet toereikend.

De bi-oplossing van AFAS kent echter ook diverse beperkingen. Zo kunnen vrije velden niet worden toegevoegd, is maatwerk niet mogelijk en zijn externe databronnen niet aan te sluiten. Met het ERP Management Dashboard van BI partners is dit allemaal wel te realiseren. Inmiddels is het ERP Management dashboard van BI Partners bij organisatie van klein tot zeer groot geïmplementeerd en in gebruik.

BI Partners ontsluit uw AFAS ERP systeem in één dashboard met QlikView of Qlik Sense. Er zijn een groot aantal standaard visualisaties ontwikkeld op het gebied van finance, projecten, uren, HRM, verkoop en inkoop. Deze standaard visualisaties zijn uit te breiden met uw bedrijfsspecifieke wensen en gegevens uit andere systemen.

Uitgebreide standaard functionaliteit

Het ERP Management Dashboard heeft een uitgebreide set van standaard functionaliteiten. Er is geïnvesteerd om bedrijfsspecifieke onderdelen toch op een flexibele manier gestandaardiseerd in te kunnen richten. Zo kunnen we de opbouw van bedrijfsspecifieke balans- en P&L groeperingen aan. Er wordt standaard gerapporteerd ten opzichte van budget en voorgaand jaar. En de urenregistratie wordt afgezet tegen de contracturen, zodat volledigheidscontrole van de urenregistratie mogelijk is. Deze rapporten zijn ook in pdf vorm in de mail toe te sturen.

BI mogelijkheden op AFAS Profit met het ERP Management Dashboard van BI Partners

Vrije systeeminrichting

Heeft u in AFAS vrije inrichting ingericht met vrije velden? Dan wilt u deze uiteraard graag terugzien in uw dashboard. Dit is echter niet mogelijk met de standaard AFAS-oplossing. In het ERP Management Dashboard gekoppeld aan AFAS Profit kan de vrije inrichting relatief eenvoudig toegevoegd worden om wel te kunnen rapporteren op uw vrije inrichting.

Onnodige schermen en informatie uitzetten

Elk bedrijf heeft ontzettend veel data, maar niet elk bedrijf legt dezelfde data vast. Als u het overzicht wilt bewaren, wilt u zien wat voor u relevant is. U wilt irrelevante data uitschakelen. Dit is niet mogelijk in de AFAS dashboards, maar wel met het ERP Management Dashboard. Dit helpt om de focus te bewaren!

Andere databronnen toevoegen

Dashboards laten data zien uit databronnen. AFAS biedt een all-in-softwarepakket. Zij laten dan ook alleen data uit AFAS zien in het dashboard. Zodra uw bedrijfsvoering complexer is, heeft u vaak verschillende databronnen. Deze databronnen kunnen niet aangesloten worden op uw meegeleverde AFAS dashboards, maar wel op het ERP Management Dashboard. Deze laatste is in staat verschillende databronnen te koppelen en weer te geven in één dashboard.

Interesse in de mogelijkheden van b.i. in combinatie met AFAS Profit?

In uw geval is het mogelijk dat de door AFAS meegeleverde AFAS dashboards voldoende zijn. Maar loopt u tegen de grenzen aan en wilt u meer uit uw AFAS Profit administratie halen, eventueel i.c.m. informatie uit andere systemen? Het ERP Management Dashboard van BI Partners geeft u deze mogelijkheden en geeft u inzicht in de prestaties, risico’s en trends van uw organisatie. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of vraag onze online demo aan! Wij kunnen eenvoudig een Proof of Concept op het financiële dashboard toepassen.