PowerBI dashboards

Rapporteren met PowerBI dashboards

Van handmatig met Excel naar geautomatiseerd met PowerBI

Neem afscheid van Excel en stap  over naar Power BI

Er komt een moment dat u afscheid neemt van Excel voor uw maandelijkse rapportages. Het maandelijks rapporteren in Excel kost te veel tijd, de foutmarge is te groot en men praat niet altijd over dezelfde waarheid.  Met Power BI worden deze bezwaren weggenomen.

BI partners helpt u bij de overstap en zorgt er voor dat

  1. u eenvoudig toegang krijgt tot de data uit uw bronsysteem;
  2. de data ververst, verrijkt en getransformeerd wordt;
  3. definities van berekeningen (één waarheid) centraal vastgelegd worden.

Vervolgens bouwen we rapportages op de ontsloten data uit uw bronsystemen en begeleiden we u bij het vaststellen van toekomstgerichte KPI’s.

PowerBI voor het MKB

Door de jaren heen hebben we uitgebreide ervaring opgedaan met het ontsluiten van data en bouwen van dashboards voor interne doeleinden. Dit verzorgen we op o.a. de systemen Twinfield, iMuis, Exact en AFAS. 

PowerBI voor de accountancy

Vanaf 50 administraties is een accountancy aanbod ontwikkeld, waarbij de data van alle klantadministraties beschikbaar komen in 1 rapportage. Dit kan ook over meerdere systemen heen en is beschikbaar voor externe en interne doeleinden. We hebben meer dan 50 checks zijn beschikbaar voor het samenstelproces. 

PowerBI dashboard

b.i. self service:

Wij kunnen u volledig ontzorgen met uw rapportage omgeving, maar bij voorkeur maken we er een coproductie van. Dan bereiden wij de data met gedefinieerde berekeningen voor en vervolgens maken een aantal van uw gebruikers de visualisaties. Of we doen dit samen.  In ieder geval stellen we u in staat zelf rapporten te maken, aan te passen, te publiceren en te delen.

Trainingen PowerBI

BI Partners helpt u bij de overstap naar PowerBI om ook zelf daadwerkelijk de rapportageomgeving te kunnen beheren en ontwikkelen. Er worden basistrainingen gegeven op verschillende locaties in Nederland. Daarnaast zijn trainingen on the job vaak onderdeel van onze implementaties.

Introductie Power BI

Op Youtube zijn diverse promo en support video’s te raadplegen over PowerBI. Hieronder staat een algemene introductie weergegeven.