Goede managementinformatie en datakwaliteit gaan hand in hand, het een kan niet zonder het ander. Toch treedt bij veel bedrijven het probleem op dat data niet altijd voldoet aan de vastgelegde standaard voor datakwaliteit binnen het bedrijf. Maar hoe waarborgt u die datakwaliteit binnen uw bedrijf wel?

Wat is datakwaliteit?

“Datakwaliteit is de mate waarin data geschikt is voor het doel waarvoor ze gebruikt wordt.”

Dit betekent dat data geschikt moet zijn als informatiebron voor operationele, tactische en strategische beslissingsprocessen en het dus absoluut geen fouten mag bevatten. Want een beslissing maken op basis van foutieve data, brengt onnodige risico’s met zich mee.

Wat zijn de gevolgen van slechte datakwaliteit?

 

 • Foutieve data zorgt voor foutieve uitkomsten
 • Verkeerde interpretaties door niet vastgelegde definities
 • Beslissingen gebaseerd op oude data
 • Data uitkomsten gebaseerd op dubbele data

Deze gevolgen resulteren in foutieve beslissingen en dit kan veel tijd en geld kosten.

dataveiligheid in uw business intelligence dashboard

Hoe is datakwaliteit te meten?

De datakwaliteit is na te gaan door een aantal aspecten mee te nemen tijden de beoordeling. Dit zijn de volgende aspecten:

 • Tijdigheid: de mate waarin data op tijd aanwezig is
 • Volledigheid: aanwezigheid van de volledige verwachte dataset
 • Accuraatheid: de werkelijkheid die de data weergeeft
 • Consistentie: door het heel systeem dezelfde coderingen en verwijzingen gebruiken
 • Begrijpbaarheid: datadefinities die voor iedereen te begrijpen zijn
 • Uniekheid: een keer in dezelfde hoedanigheid voorkomen

Hoe is datakwaliteit te verbeteren?

 • Vaste structuur opstellen
  Een standaard werkwijze opstellen vermindert het aantal fouten, dubbele data en helpt efficiënter werken. Een goed voorbeeld van structuur is bijvoorbeeld het koppelen van een postcode aan een straatnaam en stad.
 • Foutieve dubbele data voorkomen
  Begint u nu met een nieuw ERP-systeem, zorg dan voor het in gebruik nemen dat alle dubbele dat uitgefilterd is. Beginnen met een schoon databestand helpt in de toekomst om datakwaliteit te garanderen.
 • Maak datakwaliteit belangrijk binnen de organisatie
  Zorg dat iedereen op de hoogte is van het gebruik van data binnen de organisatie, maar laat de verantwoordelijkheid bij één persoon of één team. Deze persoon of dit team zijn dan de enige die bewerkingen en aanpassingen mogen doen.
 • Behoud datakwaliteit door processen in te richten
  Door processen op de juiste manier in te richten, is tijdigheid en volledigheid af te dwingen. Kennis van processen borgen in de organisatie is belangrijk. Proces eigenaren spelen een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit van het proces en de vastgelegde informatie.

Organisaties worstelen er mee voldoende gegevens hands-on kennis op de werkvloer te hebben, welke ook nog aandacht hebben voor de juistheid van de gegevens in de systemen.

Goede datakwaliteit is belangrijk, maar lastig te controleren. Hebt u hulp nodig? U kunt altijd contact met ons opnemen voor advies of een vrijblijvende kennismaking, of kijk eens naar onze andere blogs!